ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η μύηση των παιδιών στην αγγλική γλώσσα ξεκινάει από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών. Οι νεότεροι μελετητές συμφωνούν ότι όταν ένα παιδί εκτίθεται σε μικρή ηλικία σε μια ξένη γλώσσα, αφομοιώνει σταδιακά και ασυναίσθητα τα στοιχεία της (φωνολογικά, λεξιλογικά, γραμματικά και συντακτικά). 

Σε πολύ μικρή ηλικία, ένα μέσο παιδί διαθέτει έμφυτη ικανότητα να κατακτά τη γλώσσα καθώς ο εγκέφαλος είναι πιο εύπλαστος και η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει πιο φυσικά και εύκολα. Τα παιδιά 3-6 ετών διαφέρουν σημαντικά από τα παιδιά σχολικής ηλικίας επειδή δεν έχουν συνηθίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή εφαρμόζεται από το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι δραστηριότητες για τις μικρές ηλικίες περιλαμβάνουν αυθεντικό υλικό, ποιηματάκια, τραγούδια, παραμύθια, θεατρικό παιχνίδι, κίνηση και δράση. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν με ενθουσιασμό την αγγλική γλώσσα και αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες.

Back to Top