ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ντιάνα Παράσχη, στη Ζάκυνθο, προσφέρει ένα πλήθος ολοκληρωμένων και σωστά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, για τις εξής γλώσσες:
Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν, να παίζουν, να τραγουδούν και να ανακαλύπτουν στα αγγλικά από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών, με καθηγητές φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας (native speakers).

Back to Top